Skip to the content

FAQ

Det beror på takhöjden och om det är ett fast eller mobilt hyllsystem.

Med 7 nivåer ryms, i ett fast ställage, upp till 30 hjul per m2, i ett mobilt upp till 44 hjul/m2 .

4 hjul ca 5 minuter, snabbare än ett hjulskifte.

7 nivåer stallage för hjul 750 mm diameter, 6 nivåer stallage för hjul 800 mm diameter

Stallage för hjul 750 mm diameter 120 kg/plats, stallage för hjul 800 mm diameter 160 kg/plats

Lokalt förarbevis behövs, truckkort rekommenderas på eldrivna däcktruckarna.

Enbart med varmt vatten och högt tryck.

Tanken töms på smuts och sediment efter ca 6000 tvättade hjul.

Finns inga begränsningar, väljer ni själva.

Det finns serviceavtal att teckna för hjultvätten och för våra truckar. Då bokas förekommande service inför skiftessäsongerna för att undvika onödigt stillestånd.

Våra mobila ställage är unika för varje anläggning, kontakta oss angående serviceavtal för dessa.