Kvalitet2018-12-10T20:06:15+00:00

KVALITET OCH MILJÖcertificate

VERKSAMHETSPOLICY

  • Svenska Lager utvecklar och marknadsför lösningar för bättre ekonomi, arbetsmiljö och ergonomi.
  • Vår ledstjärna är ständiga förbättringar avseende såväl kvalitet som miljö.
  • Vi följer gällande lagstiftning samt övriga myndighets- och branschkrav.
  • Vi jobbar i nära samarbete med såväl leverantörer som kunder.
  • Vi hjälper och stöttar varandra för att kunna förverkliga våra mål.