Skip to the content

Kvalitet och miljö

Våra egenskaper

VERKSAMHETSPOLICY

  • Svenska Lager utvecklar, tillverkar och marknadsför utrustningar för däckhantering för bättre ekonomi, logistik och ergonomi.
  • Vår ledstjärna är ständiga förbättringar avseende såväl kvalitet som miljö.
  • Vi följer gällande lagstiftning samt övriga myndighets- och branschkrav.
  • Vi arbetar i nära samarbete med både leverantörer och kunder.
  • Vi hushåller med ändliga resurser och förebygger föroreningar.Vi hjälper och stöttar varandra för att kunna förverkliga våra mål.
ISO Certifikat

Vad är kvalitet för Svenska Lager?

  • Pådrivande för en standardisering av däck och hjulställage.
  • Alla produkter testade, hållfasthet.
  • Berörda delar utgår från befintlig standard.
  • Trygghet i vad som utlovas i antal förvaringar, logistik.