Skip to the content

Integritetspolicy

Så här hanterar vi på Svenska Lager personuppgifter

Det är viktigt för oss och att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi genomför kontinuerligt åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker i enlighet med gällande dataskyddsregler. Svenska Lager AB, med org.nr 556761-2337, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Svenska Lager AB samlar endast in personuppgifter du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du kontaktar oss, eller att vi har kontaktat dig vid något tillfälle.

De enda personuppgifter vi samlar är mobiltelefonnummer, direkttelefonnummer till arbetsplatsen samt e-postadress och befattning. Uppgifterna används för personligt anpassad e-post, telefonkontakt samt administration av exempelvis offerter, order och leveransuppdrag.

Vi vidarebefordrar aldrig information vidare till tredje part.

Vill du av någon anledning avregistrera dig och bli borttagen ur våra system har du alla möjligheter att göra det. Skicka då ett e-postmeddelande till vår administrativa avdelning.

Vad räknas som personuppgifter? Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person.